Voorlopig permanent


Al voordat ik hier vijf en een half jaar geleden kwam wonen, wist ik dat ik Albanië leuk vond. En nu vindt Albanië mij ook leuk. Twee weken geleden heb ik mijn permanente verblijfsvergunning in ontvangst mogen nemen. Dan moet ik me natuurlijk wel goed gedragen. Het feit dat ik een uur later mijn allereerste verkeersboete kreeg, voor fout parkeren, kon de vreugde niet drukken. Ik ben ‘m meteen de volgende dag gaan betalen in het boete-betaal-winkeltje om de hoek, waar ik 10% korting kreeg omdat ik binnen 5 dagen kwam. Van 1000 lek werd het 900 lek (8€). Ah, wat een heerlijk land toch.

Mijn verblijfsvergunning, in het Albanese handgebaar dat de tweekoppige adelaar verbeeldt

Vorige week vierden we het kerstfeest met de kinderen van ons kindersponsorprogramma. Wat genoot iedereen! Ik keek de zaal rond met de kinderen die uit alle hoeken en gaten van Albanië waren gekomen, en realiseerde me dat er kinderen bij waren die nog niet geboren waren toen ik bij ShKBSh begon te werken. Andere kinderen zie ik per jaar groeien en ontwikkelen, maar ze horen nog steeds bij het programma voor kinderen van gevangenen. Even schoot door me heen dat criminaliteit, gevangenschap en armoede ook wel permanent lijken.

Kinderkerstfeest

Het afgelopen jaar heb ik gevangenen gesproken die zo ongeveer een permanente verblijfsstatus in de gevangenis hebben. Een straf van vele jaren, veroorzaakt door leed en ook weer leed veroorzakend. Wat gebeurt er dan nog in je leven, als je zo lang in opgesloten toestand leeft? Hoe gaat het met gezinnen die daar permanent mee moeten dealen?

Kerstfeest in diverse gevangenissen

Maar hé, ShKBSh zet daar ook een hoop permanents tegenover. Of in elk geval permanent voor zolang nodig. Wij gaan door met gevangenen bezoeken, kerkdiensten houden, cursussen aanbieden, presentie, pastorale zorg. We gaan ook door met het bezoeken van de families, het ondersteunen van de kinderen, via het sponsorprogramma en via het tienerprogramma Dream Academy. Hulp bij re-integratie, bij situaties van huiselijk geweld, brandhout en eten tijdens de wintermaanden.

Graag willen we dat onze betrokkenheid bij gevangenen en hun gezinnen tijdelijk is. Dat er voldoende handvatten en steun wordt geboden zodat men zelf verder kan. Ook wijzelf als organisatie zijn in permanente ontwikkeling om professioneel en duurzaam te werken. Dit afgelopen jaar hebben we intern het Social Department opgezet, van waaruit al onze hulp in onderlinge samenhang geboden wordt. Onze pastor van de vrouwengevangenis, Suela, is sinds kort manager van dit Social Department en gaat geleidelijk aan meer taken van mij overnemen.

In dit afgelopen jaar ben ik naast mijn werk bij ShKBSh ook voor mezelf begonnen als freelancer. Al een aantal jaren werd ik gevraagd door leiders, organisaties, kerken en individuen om advies, coaching of training te geven. Ik kreeg het verlangen om daar meer mee te gaan doen, en om te gaan ontdekken of dat misschien een volgende stap kan zijn die ik in Albanië kan zetten en ook geleidelijk aan mijn eigen inkomen kan verwerven. In juli ben ik begonnen met mijn freelance bedrijfje Dedikim Coaching & Training, en heb sindsdien met veel plezier diverse personen en organisaties kunnen coachen en trainen, Albanees en internationaal. Ik heb mijn website nog niet publiekelijk bekend gemaakt, omdat ik steeds voldoende cliënten heb gehad. Maar mocht je een kijkje willen nemen: www.dedikim.com (nog ‘under construction’). Het geld dat ik hiermee verdiend heb tot nu toe, heb ik in z’n geheel gedoneerd aan ShKBSh, om op dit moment niet én giften én inkomen te ontvangen.

Bij ShKBSh is mijn mandaat vooral het professionaliseren van de organisatie en de werkers. Daar ga ik ook met plezier en doelgericht mee verder. Maar het idee is wel om dat geleidelijk aan af te gaan bouwen en het werk over te dragen aan Albanese collega’s. Daarom ben ik van plan om vanaf juni 2023 halve dagen te blijven werken voor ShKBSh en de andere helft voor Dedikim Coaching & Training.

En jij, beste lezer van mijn blogs, wat heb jij voor permanents of tijdelijks in het afgelopen jaar gekregen of ontdekt? Waar kijk je naar uit voor het komende jaar? Ik hoor het graag.

Ook wil ik jullie graag heel hartelijk bedanken voor weer een jaar waarin jullie mij ondersteund hebben om in Albanië te kunnen leven en werken. Ik vind dat heel bijzonder en ben jullie dankbaar voor jullie betrokkenheid bij mij en het werk onder de gevangenen en hun families.

Graag sluit ik af met de beste wensen voor een gezegend 2023!

Kerst- en nieuwjaarskaart van ShKBSh